G€LUK-INV€ST€RING

We willen onderzoeken doen binnen en voor bedrijven of groepen vanaf 10 medewerkers/personen en voor individuen.

WAAROM? Ter preventie van ziekteverzuim binnen en voor bedrijven en voor jou als individu. JIJ bent namelijk niet alleen werknemer of medewerker … je bezit meerdere rollen en we wensen je een leven toe dat in balans is, om jezelf op die manier volledig te ontplooien.

TER INFO:  1 zieke medewerker kost gemiddeld € 250,= per dag.
Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld 250 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen (zie hieronder). Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Waaruit bestaan de kosten?
Je kunt de kosten zelf berekenen per werknemer. Hieronder een voorbeeld met kostenposten – uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (cijfers CPB, 2016).

Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag

 Loondoorbetaling 153 euro
 Kosten vervanging 146 euro
 Verlies productie/dienst 43 euro
 Kosten arbodienstverlening 60 euro
 Verzuimbegeleiding 7,50 euro
 Totaal verzuimkosten: 410 euro per dag

(Bron: https://www.mkbservicedesk.nl/10218/zieke-werknemer-kost-200-tot-400-euro.htm)

En wat levert dat dan onder de streep op ‘ZO’N GELUKKIGE MEDEWERKER”??
Lees hier:
https://www.mt.nl/management/werk-slimmer-niet-harder/gelukkige-werknemers-echt-productiever/529984

DAAROM wil ik een pilot WERKGELUK-onderzoeken uitvoeren voor bedrijven of groepen vanaf 10 medewerkers/personen. Wil jij dit ook voor je bedrijf of jezelf? Dan kun je kiezen uit verschillende pakketten en betaal je het bedrag (per persoon onderaan de streep).