SPOED-cursus: Hoe demotiveer je personeel?

VOOR (sommige) LEIDINGGEVENDEN
SPOEDCURSUS: “Hoe DE-motiveer je personeel”?

Foto van freepik: Bedrijf foto gemaakt door yanalya – nl.freepik.com

“Je kunt je binnen ons bedrijf beter ziek melden met rugpijn en migraine, i.p.v. vrij te krijgen voor een studie-weekeinde in eigen tijd om jezelf beter te voelen”.

Onlangs had ik een intakegesprek met een alleenstaande moeder, die zichzelf afvroeg waar haar hoofdpijn vandaan kwam.
“Wil je mij een beeld schetsen van je huidige leven?”, vroeg ik.

Na het gesprek over haar gezins-situatie begon ze over haar werk kwam er frustratie en irritatie uit …

“Je kunt je binnen ons bedrijf beter ziek melden met rugpijn en migraine,
i.p.v. vrij te krijgen voor een studie-weekeinde in eigen tijd om jezelf beter te voelen”.

Wat bedoel je precies?, vroeg ik.

“In mijn vrije tijd volg ik naast een fulltime baan een opleiding om mezelf verder persoonlijk te ontwikkelen. Deze opleiding van ruim € 2.500,= betaal ik zelf en vanuit het werk krijg ik 2 uurtjes vrij op mijn 1e cursusdag van de weekeinde-opleiding.

Door een wijziging in het cursusprogramma, moest ik naar een andere locatie rijden, waardoor ik 4 uur nodig had om daar te komen. Toen ik dit aangaf bij mijn leidinggevende, dat ik meer uren vrij wilde, hadden ze de volgende oplossing:
“Je kunt hiervoor onbetaald verlof opnemen”.

Ze was te verbaasd om te reageren en kon er niet over uit, dat dit de oplossing was.

Kortom:
De dagen dat ik ziek ben geweest, kan ik op 1 hand tellen.
Ik houd me altijd bezig met mijn voeding, gezondheid en heb mijn leven aardig op orde.
Andere collega’s help ik altijd om gezondere en bewustere keuzes te maken.
In vakantietijd en bij ziekte van andere collega’s neem ik werk en taken over …
Collega’s die te ziek zijn om te werken, maar wel alle foodtruck-festivals aflopen en achterstallige klussen in en om het huis afronden.
De werkdruk voor de achterblijvers wordt hierdoor ook hoger, omdat de budgetten geen extra personeel toelaten …

Het bedrijf profiteert mee van mijn opleiding en dan moet ik “als dank” onbetaald verlof opnemen? Ik ben er niet goed van!

Enfin … alle frustratie kwam eruit !!

Aan de hand van onderstaande vragen, gingen we de situatie vanuit verschillende invalshoeken bekijken:
– Hoe zou jij het vinden om die zieke collega te zijn?
– Welk advies kan hij/zij van de arbo-arts gekregen hebben?
– Hoe zou jouw leidinggevende zich gevoeld hebben die dag?
– Wat was voor jou een passend voorstel geweest?
– Wat maakt dat je deze situatie niet met jouw leidinggevende bespreekt?
– Hoe ga jij dit voorval bespreken met jouw leidinggevende?

Een van haar antwoorden was, dat ze dit gesprek niet met hem aandurfde. Dit had te maken met beelden, die ze in haar hoofd maakt over een dergelijk gesprek.

Ik legde haar uit hoe STRESS werkt en wat ze hieraan kan doen.
Door de verschillende invalshoeken, de uitleg en diverse handvatten, had ze voldoende inspiratie opgedaan om een gesprek aan te knopen met haar leidinggevende…

Na een heerlijke SOY-latte en zelfgemaakte carrot-cake,
verliet mevrouw ZONDER hoofdpijn mijn praktijk.

BriljansS-missie geslaagd en Experiment Geluk-T !!!

Ons kind blowt wel erg veel … we raken hem kwijt!

Mijn kind blowt … wel erg veel! We zijn hem kwijt aan het raken!

19 september jl kreeg ik een telefoontje van een geëmotioneerde moeder. Onze zoon blowt de laatste tijd wel erg veel en we krijgen geen grip op hem. Hij hangt op de bank, niets interesseert hem, en op school is het ook niet leuk en probeert hij net de aanwezigheidspercentages te behalen om zijn diploma in ontvangst te kunnen nemen.
Daarnaast is zijn jarenlange relatie uit gegaan, dus hij trekt nu veel op met zijn vrienden, waarvan het merendeel ook blowt of overmatig alcohol gebruikt.
Lieve Bianca, ik maak me zo’n zorgen… Kun jij iets voor hem doen?

Op 24 september heb ik deze jongeman een SENSI-behandeling gegeven, waarin ik zijn energieniveau, vitamine-gebrek, beperkende overtuigingen en hulpbronnen in kaart heb gebracht. Daarnaast ontving hij nog wat helende stenen en een olie om op te drinken. Bij deze behandeling ligt de klant op een behandeltafel in mijn praktijk aan huis.

Nu 2,5 maand later krijg ik het volgende bericht:
Even een berichtje om je SUPER te bedanken. Onze zoon is weer gewoon zichzelf en heeft meer energie. Hij heeft zelf gezegd al ruim 2 maanden niet te blowen. En dat is wel te merken thuis! Hij is zelfs bezig met het uitzoeken van een vervolgopleiding, iets waar we in de zomer nog niet van konden dromen, want toen blowde hij iedere dag. En nu… hij kan gewoon veel betere keuzes maken. We zijn erg gelukkig, BEDANKT!

Wat is de reden geweest, dat de behandeling aansloeg denken jullie als ouders?
Wij konden op dat moment ook niet op de juiste manier met hem praten! En wat dan bij jou (BriljansS) juist zo fijn is, dat hij ook niet alles uit moest leggen hoe vaak en wanneer hij dan blowde enz. Er is iets veranderd/aangepakt in zijn systeem. Alleen praten helpt dan ook niet meer ons inziens …

Op mijn vraag of ik dit berichtje mag delen, zegt de moeder: “Je mag het zeker gebruiken! Wie weet kunnen er zo veel meer jongeren geholpen worden”.

DUSSS …
Ben of ken je iemand, die vast loopt a.g.v. een relatie-breuk, overmatig blow-eet-of rookgedrag, niet presteren op school of anderszins…

Een SENSI-behandeling kijkt niet naar je gedrag en wat je doet, maar naar de reden en de ontstaansgrond. Door dat aan te raken en weg te nemen, kan de energie weer stromen en hoef je jezelf niet te verdoven met overmatig eten, drinken, roken, blowen, werken, shoppen of ander verslavingen.

Durf jij ook een Experiment Geluk aan?

2019 moet nog beginnen, maar ik wens iedereen een jaar zonder beperkende overtuigingen, zodat je RELAXED kunt starten aan een nieuw, energiek en inspirerend jaar.
Daarom bied ik tot 1 maart 2019 SENSI-behandelingen aan voor € 99,= per sessie (1,5-2 uur).

Meer informatie rondom SENSI-therapie: https://briljanss.nl/wat-doen-we/lichaamsgerichte-behandeling

Tot binnenkort?

Groetjes, Bianca Janssen – 06-30835237 – bianca@briljanss.nl

GELUKKIG personeelsbeleid

Afgelopen week sprak ik Chief Happiness Officer bij Experius Evelien Veenman. Ze ontving de derde Vakjuryprijs voor HR Talent of the Year.
HAAR MISSIE: “De verplaatsing van HRM naar Human Being Management is een vooruitgang waar zij volledig achter staat. We moeten bezig zijn met het coachen van in plaats van managen van mensen”.

Een blik in de praktijk …

Voor machines zijn diverse controles en ijkmomenten om bepaalde certificeringen te behalen. Medewerkers zijn de uitvoerders van de bedrijfsmissie -en visie.
– Hoe is dit eigenlijk geregeld voor je menselijke kapitaal?
– Hoe vaak ontvangen zij een IJK-moment?
– Wanneer wordt hun visie en takenpakket bekeken?
– Wanneer heeft het laatste persoonlijke ontwikkelgesprek plaats gevonden?
– Ben je op de hoogte van de wensen van je medewerker op gebied van persoonlijke ontwikkeling?
– Weet je hoe het gaat met een ziek familielid of de verbouwing van een woning?
– Krijgt iemand het geregeld na een scheiding of overlijden van een familielid?

Naast de rol van medewerker heeft iemand ook andere rollen in de privésfeer. In die sfeer kunnen zaken spelen, die (on-)bewust een belemmerend effect hebben op het WEL-ZIJN van de medewerker.

Hier het schot voor open doel: GELUKKIGE MENSEN FUNCTIONEREN BETER!
Evelien: “Uit een meta-analyse van de VN in 2013 kwam dat gelukkige medewerkers productiever, meer gemotiveerd en creatiever zijn. Ook werkt men beter samen en is er minder verzuim. Met iedere organisatie die werkgeluk hoog in het vaandel heeft dragen wij samen bij aan het Bruto Nationaal Geluk!”

In de praktijk horen we – Evelien als HRM’er en ik vanuit BriljansS als lichaamsgericht therapeut en trainer – dat medewerkers VAST lopen. Hun energievoorraad loopt leeg en de creativiteit stopt door teveel administratie, kaders, regels, processen en hoge werkdruk.
Ze merken dit ook bij collega’s en hierdoor verleggen ze steeds hun grenzen. Door de hoge werkdruk, die ze ook bij collega’s ervaren, durven ze zichzelf niet uit te spreken. En dan …
Dàn barst de bom en melden medewerkers zich ziek (met alle kosten en regels voor de werkgever van dien).

In de tijd, dat ik zelf in HRM-functies werkte, zorgde ik ervoor dat de mensen zich welkom voelden om hun verhaal te doen. Nu wordt dit regelmatig gezien (door andere collega’s) als klagen en bestaat de angst om buiten de groep te vallen.

Dit tij mag keren, want het kan dus anders!

Zorg dat de drempel er niet is en dat mensen WETEN, dat een tweewekelijks, maandelijks of kwartaalgesprek onderdeel uitmaakt van hun takenpakket. Op die manier weet je wat er bij de medewerker speelt en kun je tijdig(er) meedenken met problemen of situaties op èn naast de werkvloer. Hulp vragen doen mensen niet snel en door met iemand mee te denken, kun je veel stress (klachten) voorkomen. Kleine problemen worden steeds groter als ze in het hoofd van de werknemer blijven malen.
Evelien heeft als HR- professional een persoonlijke benadering en het vermogen om buiten de kaders te denken. Haar opleidingen Culturele Maatschappelijke Vorming en de minor ‘training en coaching’ zorgen voor een ander referentiekader. Regelmatig krijgt ze te horen, dat haar blik hierdoor anders en verfrissend is dan een gemiddelde HR-professional.

Naast de HRM taken verzorgt Evelien tweewekelijks bilaterale gesprekken met medewerkers, buiten in de frisse lucht. Ze zegt hierover, dat het mooie van wandelende bila’s is, dat je letterlijk een gezamenlijk perspectief hebt. Het gaat allemaal om oprechte persoonlijk aandacht.
Zo maak ik door middel van kleine interventies de wereld om mij heen een beetje leuker. Ik geloof als iedereen dit doet zowel in werk- als privésfeer dat we de wereld een stukje mooier kunnen maken.

W?W … wàt geweldig om te ervaren, dat datgene waar zij zich mee bezig houdt, datgene is wat ik aanbied als Z(eeuws)ZZP’er. Haar visie op werk ligt in het verlengde van mijn visie op leef-en werkgeluk.
Wàt zou ik graag op deze manier afdelingen HRM ondersteunen!!!

DAAROM wil ik een pilot WERKGELUK-onderzoeken uitvoeren voor bedrijven of groepen vanaf 10 medewerkers/personen. Lijkt dit je iets voor jouw afdeling of onderneming? Neem gerust contact met me op via http://experimentgeluk.nl/bianca-janssen-contact/.

Tot binnenkort?

TER INFO:  1 zieke medewerker kost gemiddeld € 250,= per dag.
Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld 250 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen (zie hieronder). Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Waaruit bestaan de kosten?
Je kunt de kosten zelf berekenen per werknemer. Hieronder een voorbeeld met kostenposten – uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (cijfers CPB, 2016).

Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag:

Loondoorbetaling
153 euro
Kosten vervanging
146 euro
Verlies productie/dienst
43 euro
Kosten arbodienstverlening
60 euro
Verzuimbegeleiding
7,50 euro
Totaal verzuimkosten:
410 euro per dag

(Bron: https://www.mkbservicedesk.nl/10218/zieke-werknemer-kost-200-tot-400-euro.htm)

En wat “ZO’N GELUKKIGE MEDEWERKER” oplevert lees je hier:
https://www.mt.nl/management/werk-slimmer-niet-harder/gelukkige-werknemers-echt-productiever/529984

13 jaar: Hoezo ongeluksgetal?

BriljansS bestaat 20 mei 2018 alweer 13 jaar!
Wàt vliegt de tijd èn wat heb ik veel gedaan in die afgelopen jaren. Met veel verschillende mensen heb ik mooie ervaringen mogen beleven en hen mogen inspireren om nieuwe keuzes te maken voor een vrijer en blijer leven. Hiervoor heb ik op veel verschillende deuren geklopt, mensen om raad gevraagd, (zelf-)studie gedaan en diverse opleidingen gevolgd om uiteindelijk door te geven.

Wat doe ik nu?
Momenteel verzorg ik voor de Veilige Opvang Zeeland trainingen om het leven opnieuw richting te geven. Keuzes maken, doelen stellen en belemmerende overtuigingen en patronen, komen uitgebreid aan bod. Uiteraard OOK hoe je deze kunt ombuigen om vervolgens stappen te zetten naar jouw toekomst.
Daarnaast heb ik de praktijk aan huis waar ik lichaamsgerichte behandelingen verzorg in de vorm van (stoel-)massages en SENSI-therapie. 

GEZOCHT 4-16 uur per week
Zoals bovenstaande afbeelding duidelijk maakt… er gaat na de zomer voor mij een deur dicht bij een opdrachtgever. Dit betekent, dat er in mijn agenda na de zomer van 2018 ruimte ontstaat voor één of meerdere opdrachten van 4-16 uur per week. Dit kan ingevuld worden bij 1 opdrachtgever of bij meerdere.

Welke functies heb ik tot op heden uitgevoerd:
– Intercedente & Re-integratieconsulente (mensen mèt of zonder baan begeleid naar een nieuwe werkplek inclusief alle administratieve afhandeling)
– Directie-secretaresse en HRM (review Rob v.d. Velde) (ondersteunen, begeleiden en inspireren van directie en personeel)
– Trainer & counsellor (review Waterschap Scheldestromen) (mensen inspireren om keuzes te maken, die passen bij de eigen kwaliteiten en talenten)
– Holistische therapeute (reviews behandeling onderaan pagina) (gericht om het natuurlijke herstel van het eigen lichaam op gang te brengen. Dit kan zowel op fysiek, emotioneel of mentaal vlak zijn)
– Procesoperator bij experiment geluk (reviews evenement Experiment Geluk)
– Daarnaast heb ik 3 boeken geschreven en heb ik 2 grote evenementen georganiseerd.
– In de privésfeer ben ik (als gelukkig getrouwde moeder van 3 jongens 11-8-4) lid van de Brede School Commissie en organiseren we activiteiten voor de leerlingen van Basisschool Laureyn in Philippine.

Waar kun je dan aan denken en wat zou/wil ik betekenen voor jou(w) bedrijf:
– Uitvoeren van een geluks-onderzoek bij werknemers om op die manier de vitaliteit bij werknemers te vergroten. Aan de hand van een nulmeting, vindt er een onderzoek plaats om vervolgens in maximaal 6-8 gesprekken een vooruitgang te boeken op het gebied van geluk voor de werknemer (en uiteindelijk ook de werkgever). Deze nieuwe dienst werkt preventief tegen ziekteverzuim.
– Verzorgen van een team/trainingsdag rondom efficiënt werken, doelen stellen en keuzes maken en wie of wat je kan tegenhouden (review “De mens achter de massagepraktijk”)
– Voeren van re-integratiegesprekken of ontwikkelgesprekken voor een afdeling HRM ;
– Verzorgen van stoelmassages voor maximaal 8 personen per dagdeel ;
– Meedenken / uitvoeren van een evenement voor maximaal 150 personen ;
– Begeleiden / opzetten van vitaliteits-projecten ;
– … misschien ken je me persoonlijk en heb je andere ideeën of bedrijven waar ik zou passen …

Uiteindelijk doel van al mijn behandelingen is rust en ruimte in je hoofd en lijf, zodat er balans ontstaat in het gezin/systeem waarin je werkt, woont en leeft.
Ook vind ik het belangrijk om belemmerende patronen te doorbreken en structuur aan te brengen in je leven. Mijn verhaal en mijn WAAROM  kun je hier lezen, zodat je mij ook wat beter leert kennen en misschien voelt, dat ik iets voor jou(w of bedrijf/afdeling) kan betekenen.

Stuur me gerust een berichtje, zodat we offline (met een bakkie) of online (skype bianca-janssen) een gesprek kunnen voeren om te zien of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

Je berichtje zie ik graag verschijnen!

H♥RTELIJKE GROETEN,

Bianca Janssen

Nog 3 weekjes …

We hebben nog drie weken te gaan en de meeste praktische zaken zijn geregeld. Een idee, dat ontstaan is medio september, staat nu al helemaal in de steigers om uit te voeren. De afgelopen 5 weken heb ik veel mensen persoonlijk, online, via social-media en/of telefoon gesproken. Wat is het dan prettig om te merken, dat je zoveeel hulp mag ontvangen op het moment dat je uitspreekt wat je wilt gaan doen. Geluk “leeft” bij de mensen en ik heb niet één negatieve reactie ontvangen op mijn initiatief.

Binnen een week was de eerste zaal volzet en ook voor de tweede avond 21 november in Toonbeeld komen de aanmeldingen druppelsgewijs binnen. Uit ervaringen van anderen heb ik begrepen, dat de meeste aanmeldingen nog gaan komen in de laatste drie weken … Uiteraard ben ik daar heel benieuwd naar.

IK, die altijd vrij gepland en georganiseerd is, probeert nèt als een boom in de herfst datgene wat ik niet meer vast kan houden, te laten gaan. Dat is natuurlijk ook waar de herfst voor staat. Even alles wat als een extra ballast bij je is of wat je steeds met je meedroeg LOS-LATEN. Het accepteren van het feit, dat je bepaalde zaken, mensen en situaties niet kunt forceren of veranderen geeft soms al rust. Ook dat je mag laten gaan, datgene wat je niet meer nodig hebt. Uiteraard is het ook belangrijk om als het buiten donker is en jij binnen bent, na te denken en te voelen… WIE of WAT geeft mij nu wèl de voeding, energie en liefde waar ik de herfst en winter mee door kan?

Wat ga je doen … èn met wie? Ik heb nog wel een suggestie ;)! Klik op Uitleg Experiment Geluk 21 november 2017 voor meer info :).

Liefs ♥ Bianca