GELUKKIG personeelsbeleid

Afgelopen week sprak ik Chief Happiness Officer bij Experius Evelien Veenman. Ze ontving de derde Vakjuryprijs voor HR Talent of the Year.
HAAR MISSIE: “De verplaatsing van HRM naar Human Being Management is een vooruitgang waar zij volledig achter staat. We moeten bezig zijn met het coachen van in plaats van managen van mensen”.

Een blik in de praktijk …

Voor machines zijn diverse controles en ijkmomenten om bepaalde certificeringen te behalen. Medewerkers zijn de uitvoerders van de bedrijfsmissie -en visie.
– Hoe is dit eigenlijk geregeld voor je menselijke kapitaal?
– Hoe vaak ontvangen zij een IJK-moment?
– Wanneer wordt hun visie en takenpakket bekeken?
– Wanneer heeft het laatste persoonlijke ontwikkelgesprek plaats gevonden?
– Ben je op de hoogte van de wensen van je medewerker op gebied van persoonlijke ontwikkeling?
– Weet je hoe het gaat met een ziek familielid of de verbouwing van een woning?
– Krijgt iemand het geregeld na een scheiding of overlijden van een familielid?

Naast de rol van medewerker heeft iemand ook andere rollen in de privésfeer. In die sfeer kunnen zaken spelen, die (on-)bewust een belemmerend effect hebben op het WEL-ZIJN van de medewerker.

Hier het schot voor open doel: GELUKKIGE MENSEN FUNCTIONEREN BETER!
Evelien: “Uit een meta-analyse van de VN in 2013 kwam dat gelukkige medewerkers productiever, meer gemotiveerd en creatiever zijn. Ook werkt men beter samen en is er minder verzuim. Met iedere organisatie die werkgeluk hoog in het vaandel heeft dragen wij samen bij aan het Bruto Nationaal Geluk!”

In de praktijk horen we – Evelien als HRM’er en ik vanuit BriljansS als lichaamsgericht therapeut en trainer – dat medewerkers VAST lopen. Hun energievoorraad loopt leeg en de creativiteit stopt door teveel administratie, kaders, regels, processen en hoge werkdruk.
Ze merken dit ook bij collega’s en hierdoor verleggen ze steeds hun grenzen. Door de hoge werkdruk, die ze ook bij collega’s ervaren, durven ze zichzelf niet uit te spreken. En dan …
Dàn barst de bom en melden medewerkers zich ziek (met alle kosten en regels voor de werkgever van dien).

In de tijd, dat ik zelf in HRM-functies werkte, zorgde ik ervoor dat de mensen zich welkom voelden om hun verhaal te doen. Nu wordt dit regelmatig gezien (door andere collega’s) als klagen en bestaat de angst om buiten de groep te vallen.

Dit tij mag keren, want het kan dus anders!

Zorg dat de drempel er niet is en dat mensen WETEN, dat een tweewekelijks, maandelijks of kwartaalgesprek onderdeel uitmaakt van hun takenpakket. Op die manier weet je wat er bij de medewerker speelt en kun je tijdig(er) meedenken met problemen of situaties op èn naast de werkvloer. Hulp vragen doen mensen niet snel en door met iemand mee te denken, kun je veel stress (klachten) voorkomen. Kleine problemen worden steeds groter als ze in het hoofd van de werknemer blijven malen.
Evelien heeft als HR- professional een persoonlijke benadering en het vermogen om buiten de kaders te denken. Haar opleidingen Culturele Maatschappelijke Vorming en de minor ‘training en coaching’ zorgen voor een ander referentiekader. Regelmatig krijgt ze te horen, dat haar blik hierdoor anders en verfrissend is dan een gemiddelde HR-professional.

Naast de HRM taken verzorgt Evelien tweewekelijks bilaterale gesprekken met medewerkers, buiten in de frisse lucht. Ze zegt hierover, dat het mooie van wandelende bila’s is, dat je letterlijk een gezamenlijk perspectief hebt. Het gaat allemaal om oprechte persoonlijk aandacht.
Zo maak ik door middel van kleine interventies de wereld om mij heen een beetje leuker. Ik geloof als iedereen dit doet zowel in werk- als privésfeer dat we de wereld een stukje mooier kunnen maken.

W?W … wàt geweldig om te ervaren, dat datgene waar zij zich mee bezig houdt, datgene is wat ik aanbied als Z(eeuws)ZZP’er. Haar visie op werk ligt in het verlengde van mijn visie op leef-en werkgeluk.
Wàt zou ik graag op deze manier afdelingen HRM ondersteunen!!!

DAAROM wil ik een pilot WERKGELUK-onderzoeken uitvoeren voor bedrijven of groepen vanaf 10 medewerkers/personen. Lijkt dit je iets voor jouw afdeling of onderneming? Neem gerust contact met me op via http://experimentgeluk.nl/bianca-janssen-contact/.

Tot binnenkort?

TER INFO:  1 zieke medewerker kost gemiddeld € 250,= per dag.
Een zieke werknemer kost je als werkgever gemiddeld 250 euro per dag, maar dit kan nog verder oplopen (zie hieronder). Je hebt te maken met directe kosten en indirecte kosten. Directe kosten zijn o.a. de loondoorbetaling en arbodienstverlening. Indirecte kosten zijn bijvoorbeeld de kosten voor vervangend personeel of verlies van productie of dienstverlening.

Waaruit bestaan de kosten?
Je kunt de kosten zelf berekenen per werknemer. Hieronder een voorbeeld met kostenposten – uitgaande van een gemiddeld jaarinkomen in Nederland van 36.500 euro (cijfers CPB, 2016).

Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag:

Loondoorbetaling
153 euro
Kosten vervanging
146 euro
Verlies productie/dienst
43 euro
Kosten arbodienstverlening
60 euro
Verzuimbegeleiding
7,50 euro
Totaal verzuimkosten:
410 euro per dag

(Bron: https://www.mkbservicedesk.nl/10218/zieke-werknemer-kost-200-tot-400-euro.htm)

En wat “ZO’N GELUKKIGE MEDEWERKER” oplevert lees je hier:
https://www.mt.nl/management/werk-slimmer-niet-harder/gelukkige-werknemers-echt-productiever/529984